Evita Vasiljeva

 1. Soap Opera, 2019 Soap, mixed media, steel 

  Soap Opera, 2019 
  Soap, mixed media, steel 

  Soap Opera, 2019 Soap, mixed media, steel 

  Soap Opera, 2019 
  Soap, mixed media, steel 

  • 1

   Soap Opera, 2019 
   Soap, mixed media, steel 

  • 2
  • 3
 2. Town at edge of garden at edge of town, 2019Photo: Inga Jankūnaitė

  Town at edge of garden at edge of town, 2019
  Photo: Inga Jankūnaitė

  Town at edge of garden at edge of town, 2019Photo: Inga Jankūnaitė

  Town at edge of garden at edge of town, 2019
  Photo: Inga Jankūnaitė

  Town at edge of garden at edge of town, 2019Photo: Inga Jankūnaitė

  Town at edge of garden at edge of town, 2019
  Photo: Inga Jankūnaitė

  Town at edge of garden at edge of town, 2019Photo: Inga Jankūnaitė

  Town at edge of garden at edge of town, 2019
  Photo: Inga Jankūnaitė

  • 1

   Town at edge of garden at edge of town, 2019
   Photo: Inga Jankūnaitė

  • 2

   Town at edge of garden at edge of town, 2019
   Photo: Inga Jankūnaitė

 3. The White Review, Postcrete
  http://www.thewhitereview.org/reviews/evita-vasiljeva-postcrete/

Built with Berta.me